Alec

Yrke: Legitimerad fysioterapeut
Arbetsplats: Helsingborgs stad

Hur länge har du jobbat som fysioterapeut?

Tolv år.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

Jag ville ha ett jobb där man jobbar med människor balanserat med att få jobba med teknik och att träffa andra yrkesgrupper som jag gör i mitt team. Jag var också intresserad av att studera till något där man kan fördjupa sig inom olika områden, till exempel medicin eller behandlingsstrategier.

Vad har du för utbildning?

Jag har den gamla sjukgymnastutbildningen som är tre år på universitet och då får man en kandidatexamen i sjukgymnastik. Idag heter det fysioterapi.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

Det krävs en examen i fysioterapi och att man blir legitimerad av socialstyrelsen.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

Att jag jobbar med människor och hjälper dem att bli friskare och bli av med smärta. Jag får även chansen att interagera med annan personal där vi komplementerar varandra med olika kompetenser. På så sätt kan vi hjälpa någon ännu mer än om man skulle jobba individuellt, jag uppskattar teamarbetet i min yrkesroll.

Vad har du för utmaningar?

Nackdelarna är som alltid när man jobbar med människor som kanske är utsatta eller har smärta, eller om man jobbar med barn – man blir berörd. Om man själv är småbarnsförälder eller har en anhörig som har en sjukdom så kan man bli påverkad. Ibland kan det vara en nackdel, men man får lära sig att skilja på jobb och privatliv.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En stor del utgörs av dokumentation eftersom vi lyder under HSL, Hälso- och sjukvårdslagen. Därför är det mycket som ska dokumenteras och sparas så att det framgår vad jag har gjort.

Annars hjälper jag till med lättare behandling, framförallt med träning och specifik rehabilitering vid t.ex. knäskador. Då gör jag upp ett program tillsammans med patienten där vi sätter vilka mål vi vill uppnå och vilka övningar som ska användas. Sedan visar jag övningarna och hur de ska utföras. Det är även viktigt att vi följer upp för att se utvecklingen.

Jag jobbar även mycket med att utbilda vårdpersonal och stödpedagoger i ergonomi och hur man ska lyfta tunga saker till exempel.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

I min yrkesroll kan man specialisera sig inom grenar beroende på vad man är intresserad av, det kan vara ortopedi eller neurologi. Man kanske vill jobba med barn eller socialpsykiatri, det finns en del olika inriktningar man kan välja.

Inom Helsingborgs stad kan man jobba med äldre i äldreboende, eller med LSS – habilitering. Eller ute på distriktet, att man hjälper de som är hemma på olika sätt med träning. Så det finns många olika möjligheter.

Finns det något mer du vill berätta?

För att trivas med mitt jobb behöver man vara en god lyssnare, ha inlevelse och empati för att förstå vad patienten eller vårdtagaren vill. Det är viktigt att förstå vad patienten själv vill och bemöta det.

Jag rekommenderar Helsingborgs stad som arbetsgivare för man får mycket frihet över sitt ansvarstagande, man kan lägga upp sin arbetsdag med sina arbetskollegor som man vill. Jag tycker att man har bra kontakt med cheferna och man kan vara med och påverka mycket. Det händer mycket eftersom vi är en stor kommun, det innebär också att jag har många kollegor i staden som jag kan fråga om jag behöver hjälp med något.