Anna

Yrke: Förskollärare
Arbetsplats: Högastensskolan

Hur länge har du jobbat som förskollärare?

Snart 10 år.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

Jag har alltid trivts runt barn och eftersom mina föräldrar är lärare så har jag varit med mycket i skolans värld och jag känner mig hemma i den miljön och det passar min personlighet.

Vad har du för utbildning?

Jag har en lärarexamen.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

Det krävs en lärarexamen.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

Att det är flexibelt och att det går att planera mycket själv utifrån det intresse man har. Jag brinner för att vara ute i naturen och kan då planera dagen utifrån det intresset. Givetvis gör man det tillsammans med sina kollegor också.

Vad har du för utmaningar?

Ibland kan det bli en del kvällsmöten, men det blev jag väl förberedd på när jag läste till att bli lärare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Från att man möter barnen på morgonen till att de går hem så gör man allt möjligt, från pedagogisk undervisning till att prata om vad de gjort på fritiden. Att vara förskolelärare omfattar otroligt mycket varierande arbetsuppgifter.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

Det är upp till var och en beroende på vad man vill. Man kan gå utbildningar och kurser för att bli förstelärare eller specialpedagog till exempel. Sedan finns det ju utvecklande kurser inom ledarskap eller vad man nu är intresserad av.

Finns det något mer du vill berätta?

För att trivas med mitt jobb bör man vara flexibel och uppdaterad, till exempel kan det behövas IT-kunskaper i dagens samhälle.

Jag rekommenderar staden som arbetsgivare för att man får möjlighet till att vidareutveckla sig själv, att få styra och påverka det. Man kan gå till sin närmsta chef och säga att det finns en kurs man gärna vill gå på. Staden erbjuder resurser och möjligheter för att vi medarbetare ska kunna göra det.